Verejná ekonomika a politika AJ (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: doktorandské štúdium

jazyk výučby: anglický


opis študijného programu v anglickom jazyku

opis študijného programu v slovenskom jazyku


odporúčaný študijný plán


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia