Úvod > Fakulta > O fakulte >

Oslavy 45. výročia založenia fakulty

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici si pripomenula 45. výročie založenia Slávnostným galavečerom

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici si tento rok pripomína 45. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa dňa 23. 6. 2022 konal Slávnostný galavečer za prítomnosti vedenia a zamestnancov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, dekanov jednotlivých fakúlt UMB, partnerov z praxe, absolventov i aktuálnych študentov.

Celým večerom sprevádzal v roli moderátora Mgr. art. Peter Magurský (www.petermagursky.sk). O umelecký program sa postaral Mgr. art. Martin Urban, PhD. z Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Luciou Švihlovou, s Univerzitným miešaným speváckym zborom Mladosť a Univerzitným folklórnym súborom Mladosť.  

Úvod Slávnostného galavečera patril príhovorom – postupne sa na pódiu vystriedali hostiteľ večera a dekan Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pán prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D., rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pán doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. a v zastúpení pána doc. Jianweia Wanga, Čínskeho riaditeľa Konfuciovho inštitútu pre obchod pri UMB pani Mgr. Ing. Gabriela Nafoussi, PhD., Slovenská riaditeľka uvedeného inštitútu a zároveň prodekanka pre medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou EF UMB.

V rámci tohto podujatia pán prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D. udelil cenu dekana 11 osobnostiam fakulty za ich celoživotný prínos k rozvoju fakulty. Medzi ocenenými boli prof. Ing. Marian Gúčik, PhD., prof. Ing. Ľubica Lesáková, PhD., prof. Ing. Viera Marková, PhD., prof. RNDr. Rudolf Zimka, CSc., prof. Ing. Helena Kuviková, PhD.​, prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., prof. PaedDr., Gabriela Korimová, PhD., prof. Ing. Mária Uramová, PhD. (in memoriam), prof. Ing. Jana Kučerová, PhD. (in memoriam) a doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D. (in memoriam). Pán dekan zároveň udelil poďakovanie za celoživotný prínos k rozvoju Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici aj pani Daniele Gavalcovej a pani Jane Matejkovej. V rámci programu sa nezabudlo ani na partnerov z praxe, ktorí dlhodobo podporujú Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici a veľmi intenzívne prispievajú k je rozvoju, konkrétne boli medzi ocenenými Mesto Banská Bystrica, Banskobystrický samosprávny kraj, Ekonomická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove a Mesto Poprad.

Úprimné poďakovanie patrí partnerom, vďaka ktorým sa toto podujatie mohlo konať – Nadácia Oeconomici Neosolienses a Konfuciov inštitút pre obchod pri Univerzite Mateja Bela.

Reportáž BystricaSiTy si môžete pozrieť tu: https://youtu.be/opf7IIjivfE a reportáž odvysielanú v Rádiu Regina si môžete vypočuť tu: https://youtu.be/kvxcv6v7mCk.

Prehľad kľúčových míľnikov v histórii Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici si môžete prečítať v interaktívnej brožúrke dostupnej cez odkaz: http://brozury.umb.sk/books/zewu/

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 11. 7. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal