Začiatok AR 2022/2023 - INFORMÁCIE pre študentov

Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2022/2023.

 

Potvrdenia o návšteve školy

Výučba a rozvrhy zimný semester

Otvorenie povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP)

Školné

Konto AiS a Konto UMB - základné informácie

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana