Uplatnenie absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Prieskum uplatnenia absolventov EF UMB

Z hľadiska napĺňania dlhodobých zámerov rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je jednou z kľúčových oblastí sledovanie uplatnenia absolventov EF UMB na trhu práce.

VÝSLEDKY O ABSOLVENTOCH KONČIACICH V ROKU 2019 (Všetky zobrazené údaje sú vypočítané k 30. 06. 2020)

 

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana