Čaša vína

Čaša vína

Študenti predmetu Spoločenský protokol pod vedením vyučujúcej Ing. Lucia Hudákovej, PhD. zorganizovali v rámci seminára spoločenskú akciu - Čaša vína, ktorá sa na IMS uskutočnila 6.12.2022.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana