Vianočný punč IMS

Vianočný punč IMS 

Po krátkej prestávke sa na IMS EF UMB v Poprade 7.12.2022 pod organizačným vedením Ing. Lucie Bartkovej, PhD., univerzitný docent, uskutočnil tradičný Vianočný punč. Okrem príjemnej atmosféry a skvelého punču, ktorý pre študentov navarili učitelia, mali študenti možnosti otestovať si svoje vianočné vedomosti a zručnosti v rôznych súťažiach ako tvorba snehových vločiek a vianočný kvíz. Prvú cenu v kvíze si odniesol študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Braňo Káger. Študentka 1. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Patrícia Pachová vyhrala cenu o "najvianočnejší" sveter.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana