Staze v instituciach EU

Bližšie informácie k ponuke stáží nájdete v prílohách

Staze v EU instituciach.docx (4. 1. 2023 13:37:51)
oznam pre VŠ_stáže.docx (4. 1. 2023 13:37:41)
EPSO brochure_SK.pdf (4. 1. 2023 13:37:31)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 4. 1. 2023 | Aktualizoval: Prašovská Jana