Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Kontakty - referát pre doktorandské štúdium

V prípade ďalších otázok a informácií sa môžete obrátiť na referentku pre doktorandské štúdium fakulty.

BALÁŽOVÁ Ingrid, PhDr.

mail: ingrid.balazova@umb.sk

telefón: 048/446 2141

kancelária č. 041 SB

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid