Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Ďalšie informácie

  1. VÍZUM

Vybavovanie víz NIE JE v kompetencii Ekonomickej fakulty UMB, preto žiadame žiadateľov z krajín, na ktoré sa vzťahuje vízová povinnosť, aby si študentské víza vybavili sami. Ekonomická fakulta UMB sa môže zúčastniť konania len nepriamo, t. j. vydaním potvrdenia o prijatí/podmienečnom prijatí po splnení všetkých podmienok prijatia uchádzačom.

 

  1. E-MAILOVÁ ADRESA

V prípade, že vašu žiadosť spracúva tretia strana (agentúra), uistite sa, že vaša e-mailová adresa nemôže byť rovnaká pre viac ako jedného kandidáta. Ak už rovnaká e-mailová adresa v systéme existuje, NEBUDEME žiadateľa kontaktovať elektronicky.

 

  1. UBYTOVANIE

Za ubytovanie nezodpovedá študijné oddelenie. Riešia to priamo Internáty. Ubytovanie bude poskytnuté len tým uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky prijatia, dostanú Potvrdenie o prijatí na štúdium a zašlú žiadosť o ubytovanie. Uskutoční sa elektronicky prostredníctvom systému AiS2.

 

  1. PRÁCA

Prácu uchádzačom neposkytujeme!

 

  1. ZÁPIS NA ŠTÚDIUM

Prvá etapa zápisu do 1. roku štúdia (elektronický zápis) do polovice júla 2023.

Riadny zápis do 1. roku štúdia (osobná účasť) začiatok septembra 2023.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 1. 2023 | Aktualizoval: Balážová Ingrid