Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnosť

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

Národná banka Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Odkaz prof. Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax, usporiadanú pri príležitosti 120. výročia narodenia Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky.  

Konferencia sa konala 1. marca 2023 v Kongresovej sále Národnej banky Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava a zároveň bola vysielaná online. 

Viac informácií môžete získať aj na oficiálnej webovej stránke Národnej banky Slovenska Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax - Národná banka Slovenska (nbs.sk), na ktorej je k dispozícii aj záznam z konferencie.

Program konferencie Odkaz Imricha Karvasa.pdf (6. 3. 2023 10:08:34)
Vedecky vybor MVK Odkaz prof Karvasa.pdf (6. 3. 2023 10:08:30)
Pozvánka_MVK_Odkaz Imricha Karvaša.pdf (6. 3. 2023 10:08:21)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ