Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2023

30. 8. 2023Aplikácie matematiky a štatistiky v ekonómii, 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
18. 4. 2023Efektívnosť financovania marketingovej stratégie verejnej vysokej školy
18. 4. 2023Informačné systémy a ich význam v cestovných kanceláriách
3. 4. 2023Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok PhD., GAMO a. s.
30. 3. 2023ŠVA 2023 - 29. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EF UMB (prezenčne)
30. 3. 2023Regionálne podujatie na UMB v Banskej Bystrici- Najvyšší kontrolný úrad SR ako partner otvorených inštitúcií
23. 3. 2023Seminar Academica Turistica
22. 3. 2023V záhrade s rektorom
21. 3. 2023Moderný hotelový informačný systém: Ing. Miroslav Knižka, PhD.
21. 3. 2023Možnosti zlepšenia prístupnosti cestovného ruchu pre ľudí so zrakovým postihnutím
20. 3. 2023Nexus financií a rastu v štátoch Európskej únie
20. 3. 2023Prednáška absolventky: Mgr. Ing. Daniela Volanská PhD., Dobrý kraj Rozvojová agentúra BBSK, n. o. : Marketingový manažment v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického samosprávneho kraja
16. 3. 2023Minulé, súčasné a budúce výzvy v riadení ľudských zdrojov v krajinách V4 - vedecký workshop
15. 3. 2023Prednáška z praxe - Clarios: Digitalizácia účtovných procesov
13. 3. 2023Peter Pozníček: Krízové situácie v cestovnej kancelárii a ich riešenie
6. 3. 2023Menej odpadu
3. 3. 2023Pracovné stretnutie Akademickej obce Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1. 3. 2023Vplyv nadmerného cestovného ruchu na rovnováhu v území
1. 3. 2023Odkaz profesora Imricha Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax
15. 2. 2023Peter Fabok: Manažment podujatí na príklade Banskobystrického maratónu
14. 2. 2023DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2023
23. 1. 2023Pracovné stretnutie pedagogických a nepedagogických zamestnancov EF UMB v BB

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 8. 3. 2023 | Aktualizoval: Administrátor