Úvod > Študent > Študentské ankety >

Hodnotenie kvality vzdelávania na UMB

Milé študentky, milí študenti,

Univerzite Mateja Bela záleží na kvalite poskytovaného vzdelávania. Záujem o názory a postoje študentov je jedným zo základných atribútov kvalitnej vysokej školy. Spätná väzba získaná od Vás, od študentov, nám najefektívnejším spôsobom umožňuje skvalitňovať poskytované vzdelávanie a služby s ním spojené.

 

Pre viac informácií o hodnotení kvality vzdelávani na UMB kliknite na tento odkaz. 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2023 | Aktualizoval: Mešťan Michal