2023 Avalon Envision, Šamorín

Dňa 09. 03. 2023 sa 28 študentov druhého ročníka študijného programu Cestovný ruch zúčastnilo exkurzie do Šamorína, ktorej súčasťou bola prehliadka lode Avalon Envision, prezentácia spoločnosti River Advice a vyhliadková plavba po Dunaji.

Študenti získali cenné informácie o lodnej osobnej doprave vo vnútrozemskej plavbe a pracovných možnostiach. V súlade s realizovaným projektom Erasmus+ zameranom na zlepšenie zručností študentov a ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce študenti zisťovali požiadavky lodnej spoločnosti na zručnosti študentov https://www.smartbuss.eu/

Exkurziu sme využili aj na propagovanie možností štúdia na Ekonomickej fakulte UMB, posilnenie existujúcich a nadviazanie nových kontaktov so strednými školami, ale aj potenciálnymi zamestnávateľmi pre absolventov štúdia cestovného ruchu na našej fakulte a potenciálnymi partnermi v oblasti prednáškovej činnosti z praxe a riešenia projektovej činnosti. 

Ďakujeme všetkým zainteresovaným za výnimočný zážitok! 

Ing. Matúš Marciš, PhD.                                                                                                                                                                                              Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš