Odovzdávanie osvedčení interného audítora

Súčasťou predmetov zaradených do študijného programu podnikové manažérske systémy je aj výučba medzinárodných noriem z radu ISO. Konkrétne sú do študijného programu zaradené normy ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 37001.

Ak študent úspešne absolvuje vybrané predmety, môže požiadať o vydanie osvedčenia interného audítora. Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade v súčasnosti spolupracuje s certifikačnou spoločnosťou CVI, s.r.o., ktorá po preskúmaní podkladov vydala študentom osvedčenia interného audítora pre manažérske systémy vymedzené normami ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018 a ISO 37001: 2016. Odovzdanie osvedčení prebehlo v priestoroch IMS Poprad dňa 24. 2. 2023 za účasti Ing. Jána Gašpera, predstaviteľa spoločnosti CVI, s.r.o. a vedúceho audítora a prof. Ing. Jána Závadského PhD., osoby zodpovednej za študijný program podnikové manažérske systémy.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana