2023 Stageman, Banská Bystrica

Dňa 15. 03. 2023 sa študenti odboru Cestovný ruch Ekonomickej fakulty UMB zúčastnili odbornej exkurzie                                                                v spoločnosti Stageman Slovensko v Banskej Bystrici.

Spoločnosť Stageman Slovensko je lídrom v animácii voľného času v strednej Európe. Predmetom jej činnosti je príprava a realizácia voľnočasových a vzdelávacích programov, ktoré jedinečným spôsobom prepájajú animáciu voľného času a netradičné exteriérové aktivity             na báze zážitkových vzdelávacích metód. 

Po krátkom predstavení histórie a referencií spoločnosti Stageman Slovensko sa študenti dozvedeli informácie o jej aktivitách              a aktuálnych ponukách. Bližšie sa oboznámili s podmienkami a priebehom kastingov a školení animátorov, aj s podmienkami spolupráce s klientmi, najmä hotelmi a akvaparkami, ale aj cestovnými kanceláriami, nákupnými centrami, mestami a obcami. Interaktívnou formou                si vyskúšali spracovanie rámcovej ponuky pre konkrétneho klienta. Získali aj informácie o tom, ako táto spoločnosť zabezpečuje a moderuje        rôzne organizované podujatia pre podnikovú klientelu, ale aj tematické podujatia a programy pre deti.                       

Za zaujímavý program a priateľské prijatie patrí úprimné poďakovanie Slavovi, Soni a Radovi.

Odborná exkurzia sa konala v nadväznosti na predmet Animácia v cestovnom ruchu.                                                          

Ing. Tomáš Makovník, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš