2022 Vysoké Tatry

V dňoch 15. - 16.11. 2022 sa študenti 2. ročníka Ing. štúdia študijného programu Ekonomika a riadenie cestovného ruchu zúčastnili exkurzie          vo Vysokých Tatrách, na Štrbskom Plese pod vedením Ing. Zuzany Gajdošíkovej, PhD. a Mgr. Kristíny Medekovej.

Počas dvojdňovej exkurzie sme absolvovali:

- návštevy a prehliadky ubytovacích zariadení (Vila Polar, Hotel Borovica),                                                                                                                    - stretnutia a diskusie s aktérmi v cestovnom ruchu:                                                                                                                                                           - Lucia Dubielová (manažment cieľového miesta Vysoké Tatry, téma prednášky: Rovnováha v regióne cestovného ruchu),                                     - Miriam Knižková (riaditeľka hotela Borovica, téma prednášky: Aktuálny stav hotelierstva na Slovensku, požiadavky na absolventov                       a ich uplatniteľnosť v praxi),                                                                                                                                                                                           - Miroslav Knižka (CEO spoločnosti Horeca Group, téma prednášky: Tvorba a využívanie informačných systémov v cestovnom ruchu                     a požiadavky na zručnosti absolventov).

Zapojení aktéri informovali o stretnutiach aj na svojich profiloch na sociálnych sieťach:

      


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš