2023 Bratislava

Dňa 20. apríla 2023 sme sa so študentmi 2. ročníka študijného programu Cestovný ruch a 1. ročníka študijného programu                        Ekonomika a riadenie cestovného ruchu zúčastnili exkurzie v Bratislave pod vedením doc. Ing. Radky Marčekovej, PhD.                                          a Ing. Zuzany Gajdošíkovej, PhD. 

Absolvovali sme návštevu veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Inchebe expo aréne, kde sme spoznali ponuku a produkty vystavovateľov rôznych subjektov zainteresovaných na rozvoji cestovného ruchu. Študenti aktívne získavali informácie a zaujímali sa aj o pracovné ponuky         a stáže.  

Následne sme navštívili Hotel Sheraton Bratislava *****, kde nás privítala riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov - pani Ľubica Gubricová a spolu so svojimi kolegami nám prezentovali informácie o spoločnosti Best Hotel Properties, fungovaní Hotela Sheraton, ale aj zaujímavom projekte    pre študentov - Staň sa hotelierom. Následne sme absolvovali prehliadku priestorov hotela. 

Exkurzia nás obohatila o skúsenosti z praxe, priniesla množstvo cenných informácií aj pracovných ponúk. 

doc. Ing. Radka Marčeková, PhD. 
Ing. Zuzana Gajdošíková, PhD.
 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš