Inžinierska štátna skúška – pokyny pre študentov

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV - INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

Študijný program: Podnikové manažérske systémy

Miesto konania IŠS: IMS Poprad, miestnosť 217

Dátum konania IŠS: 22. 5. 2023, 23. 5. 2023 a 24. 5. 2023

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh IŠS Vás prosíme o spoluprácu a dodržiavanie uvedených pokynov.
 

Pred konaním IŠS

Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte pani tajomníčke komisie najneskôr jeden pracovný deň pred konaním obhajoby do 12.00 h. na e-mail: maria.pomffyova@umb.sk.

Predmet správy označte: Prezentácia k DP a súbor s prezentáciou: 2023 DP Priezvisko Meno. Súbory budú k dispozícii v PC v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou (pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, ak by nastali nepredvídané technické problémy).

Zaradenie študentov na jednotlivé termíny bude na stránke fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1341 ) zverejnené dňa 15. 5. 2023.

Sledujte oznamy pre inžinierske štúdium na stránke fakulty (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1341), aj oznamy IMS PP (https://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1232), najmä deň pred konaním Vašej IŠS si skontrolujte poradie zaradenia na IŠS.

Posudok vedúceho a oponenta záverečnej práce bude v AIS2 zverejnený najneskôr 5 kalendárnych dní pred konaním inžinierskej štátnej skúšky.

 

V deň konania IŠS

Podľa zverejneného zaradenia študentov na konkrétny deň konania IŠS, budú prítomní o 7.15 h v poradí prví traja študenti. Ďalší traja (v poradí 4. – 6.) budú na pracovisku IMS Poprad prítomní o 8.30 h. Všetci ostatní študenti budú na pracovisku IMS Poprad prítomní o 9.45 h.  Nespoliehajte sa na čas obhajoby stanovený v zverejnenom zaradení študentov na IŠS, tento čas sa môže operatívne meniť.  Poradie študentov je stanovené, môže sa však zmeniť v dôsledku nepredvídaných udalostí.

V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. neúčasti na IŠS kvôli chorobe, alebo v inom nevyhnutnom prípade kontaktuje vždy bezodkladne tajomníčku komisie (maria.pomffyova@umb.sk), sekretariát pracoviska (zuzana.vilgova@umb.sk ) a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou na cestu, môžu sa Vám zísť).

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu,

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana