Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Literatúra k prijímacím skúškam

Literatúru je za štandardných podmienok možné zakúpiť si osobne na našej fakulte v priestoroch Copy Centra v suteréne historickej budovy. V súčasnosti Vám vieme literatúru poslať aj na dobierku.  Svoju žiadosť o zaslanie Vami vybraných kníh na prijímacie konanie poštou adresujte mailom marketingef@umb.sk. V maile  uveďte názov a presný počet kusov kníh, o ktoré máte záujem a nezabudnite uviesť adresu doručenia a kontaktné údaje.

Autor

Názov publikácie

Predajné miesto

Predajná

cena

Spôsob úhrady

Chorvát, J., Spišiaková, M.

Olejárová, M. a kol.


Malinovská, M., Slobodník, M.

Požiadavky na prijímacie skúšky ANGLIČTINA

Požiadavky na prijímacie skúšky NEMČINA

Požiadavky na prijímacie skúšky RUŠTINA

EXPRES COPY
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36

 


7,13 EUR 
 

 

 

 - v hotovosti

 

 

Hronec M., Lacová Ž.

Tematické okruhy na prijímacie skúšky  EKONÓMIA

EXPRES COPY 
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36

   4,43 EUR

 

 

- v hotovosti

Hronec M., Lacová Ž.

Tisíc a sto otázok na prijímacie skúšky EKONÓMIA

EXPRES COPY
Tajovského 10
(suterén EF UMB)
974 01 B. Bystrica
048/446 21 36

  7,60 EUR

 

- v hotovosti

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 2. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia