Úvod > Študent >

Štipendiá a pôžičky

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
kontaktná osoba: Ing Lucia Horvátová
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127

Štipendijný poriadok Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

SOCIÁLNE a TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIÁ
kontaktná osoba: Jana Lobbová
mail: jana.lobbova@umb.sk

 

Štipendijný poriadok Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici nájdete v spodnej časti webovej stránky www.umb.sk v sekcii Štúdium - Študent - Štipendiá a pôžičky  

 

POŽIČKY - FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA Bratislava

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 9. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia