Úvod > Študent >

Sociálna starostlivosť o študentov

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
kontaktná osoba: Ing Lucia Horvátová
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127


SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ
kontaktná osoba: Jana Lobbová
mail: jana.lobbova@umb.sk

 

POŽIČKY - FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA Bratislava


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 12. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia