Študentské pôžičky - Fond na podporu vzdelávania

 

Jednou z možností krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania. 

Bližšie informácie o "študentskej pôžičke" nájdete zverejnené na web stránke FNPV alebo na facebooku.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia