Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy nájdete v priloženom dokumente.

 

vyzvy2017.pdf (13. 2. 2017 10:49:38)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 6. 2017 | Aktualizoval: Voskárová Denisa