Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“

Kód projektu: 1002/2012-I/42, 833/2012
Grantová schéma: MPSVAR
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 2. 2012
Koniec riešenia: 28. 2. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor