Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu

Kód projektu: VEGA 1/0935/13
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2013
Koniec riešenia: 31. 12. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Uramová Mária, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Hronec Martin, doc. Ing., PhD.
Huňady Ján, doc. Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.
Kika Marian, PhDr., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Kollár Igor, Ing., PhD.
Kuráková Ivana, Ing., PhD.
Martinkovičová Miriam, doc. PhDr., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.
Považanová Mariana, Ing., PhD.
Vallušová Anna, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteasasasas

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor