Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká

Kód projektu: VEGA 1/0669/14
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2014
Koniec riešenia: 31. 1. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Laco Peter, Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Šebová Ľubica, doc. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.
Virdzek Tomáš, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor