Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT).

Kód projektu:
Grantová schéma: Erasmus +
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 12. 2013
Koniec riešenia: 30. 11. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gúčik Marian, prof. Ing., PhD.
Orieška Ján, doc. Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor