Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Silver Via Alpina - SilViAlp

Kód projektu: COS-TSUST-2014-3-15
Grantová schéma: EU - COSME
Typ projektu: zahraničný výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 6. 2015
Koniec riešenia: 30. 11. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor