Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

Kód projektu: 1/0494/15
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2015
Koniec riešenia: 31. 12. 2017
Zodpovedný riešiteľ: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Gundová Petra, Ing., PhD.
Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor