Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku

Kód projektu:
Grantová schéma: EEA Grants
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2015
Koniec riešenia: 30. 8. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor