Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni

Kód projektu: VEGA 1/1009/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Pisár Peter, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Huňady Ján, doc. Ing., PhD.
Koróny Samuel, RNDr., PhD.
Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Ľapinová Erika, Ing., PhD.
Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
Nemec Juraj, prof. Ing., CSc.
Orviská Marta, prof. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor