Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza

Kód projektu:
Grantová schéma:
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 10. 12. 2015
Koniec riešenia: 30. 6. 2016
Zodpovedný riešiteľ: Hudec Ján, doc. Ing., CSc.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor