Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania

Kód projektu: VEGA 1/0554/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kanderová Mária, Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.
Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor