Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov

Kód projektu: VEGA 1/0686/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Kaščáková Alena, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor