Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu.

Kód projektu: 1/0809/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Riešitelia: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Kvasnová Diana, Ing.,
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marciš Matúš, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor