Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov

Kód projektu: 1/0093/17
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2017
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Špirková Jana, doc. RNDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Kollár Igor, Ing., PhD.
Medveďová Petra, Mgr.,
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor