Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch

Kód projektu: APVV-15-0292
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 22. 8. 2016
Koniec riešenia: 30. 6. 2020
Zodpovedný riešiteľ: Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor