Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:

Kód projektu: CA16121
Grantová schéma: COST
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 24. 3. 2017
Koniec riešenia: 23. 3. 2021
Stránka projektu: https://www.cost.eu/actions/CA16121/#tabs|Name:overview
Zodpovedný riešiteľ: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor