Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1

Kód projektu: 002UMB-2/2016
Grantová schéma: MŠVVaŠ SR
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2017
Koniec riešenia: 30. 9. 2019
Stránka projektu: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584
Zodpovedný riešiteľ:
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Čapková Soňa, doc. Ing., PhD.
Flaška Filip, Ing., PhD.
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Kološta Stanislav, Ing., PhD.
Kožiak Radoslav, doc. Ing., PhD.
Kučerová Jana, prof. Ing., PhD.
Lacová Žaneta, Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Spišiaková Mária, PhDr., PhD.
Sýkorová Katarína, Ing., PhD.
Šuplata Marian, doc. PhDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor