Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku

Kód projektu: 1/0767/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Úradníček Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Kráľ Pavol, RNDr., PhD.
Riešitelia: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Ištok Michal, Ing., PhD.
Kanderová Mária, Ing., PhD.
Nedelová Gabriela, RNDr., PhD.
Stachová Mária, Mgr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor