Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku

Kód projektu: 1/0749/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Musa Hussam, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Krištofík Peter, doc. Ing., PhD.
Riešitelia: Grofčíková Janka, Ing., PhD.
Izáková Katarína, Ing., PhD.
Musová Zdenka, doc. Ing., PhD.
Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojená aj doktorandka Ing. Lea Šlampiaková.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor