Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy

Kód projektu: 1/0408/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Lesáková Ľubica, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Vinczeová Miroslava, Ing., PhD.
Riešitelia: Gundová Petra, Ing., PhD.
Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor