Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku

Kód projektu: 1/0468/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Elexa Ľuboš, Ing., PhD.
Riešitelia: Hiadlovský Vladimír, doc. Ing., PhD.
Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Táborecká Janka, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor