Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov

Kód projektu: 1/0116/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Smerek Lukáš, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Šimočková Ivana, Mgr., PhD.
Riešitelia: Seková Mária, doc. Ing., PhD.
Smerek Lukáš, Ing., PhD.
Vetráková Milota, prof. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo roku 2019 bola vedúcou projektu prof. Ing. Milota Vetráková, PhD. Od roku 2020 je vedúcim projektu Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD. Do projektu sú/boli zapojení aj: z Ekonomickej fakulty UMB: Ing. Filip Smutný doc. Ing. Mária Seková, PhD. (do 2019) z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB: doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. PhDr. Bolečeková Martina, PhD. z Právnickej fakulty UMB: JUDr. Elena Júdová, PhD. (do 2018) JUDr. Lucia Petríková, PhD. (od 2019)

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor