Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ

Kód projektu: 1/0757/18
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2018
Koniec riešenia: 31. 3. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Bartková Lucia, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Pomffyová Mária, Ing., PhD.
Sirotiaková Mária, PhDr., PhD.
Šramková Marianna, PhDr., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Zimermanová Katarína, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteIng. Mária Pomffyová, PhD. bola riešiteľkou projektu v roku 2018.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor