Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility

Kód projektu: ID 21810321
Grantová schéma: Visegrad Fund
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 5. 2018
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia:

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor