Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky

Kód projektu: Zmluva o poskytnutí služieb 38/2019 UVSR-ZoS
Grantová schéma: Zmluva o poskytnutí služieb
Typ projektu: domáci ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 25. 3. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2019
Zodpovedný riešiteľ: Závadský Ján, prof. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Knapková Miroslava, Mgr. Ing., PhD.
Veselovská Lenka, Ing., PhD.
Závadská Zuzana, doc. Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor