Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny

Kód projektu: 1/0608/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Zimková Emília, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Boďa Martin, Mgr. Ing., PhD.
Riešitelia: Farkašovský Vlastimil, Ing.,
Izáková Katarína, Ing., PhD.
Mešťan Michal, Ing., PhD.
Pintér Ľubomír, Ing., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor