Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality

Kód projektu: 1/0318/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Malá Denisa, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Minárová Martina, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteDo projektu je zapojený doktorand Ing. Filip Smutný. Do projektu sú zapojení aj: doc. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD. (TUZVO) a Ing. Jarmila Klementová, PhD. (TUZVO).

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor