Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií

Kód projektu: 1/0334/19
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2019
Koniec riešenia: 31. 12. 2021
Zodpovedný riešiteľ: Štrangfeldová Jana, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa: Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Riešitelia: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteV roku 2019 bola do projektu zapojená doktorandka Ing. Nikola Štefanišinová. Od roku 2020 je do projektu zapojená aj doktorandka Ing. Daniela Mališová.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor