Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries

Kód projektu: 21830038
Grantová schéma: International Visegrad Fund
Typ projektu: zahraničný ostatný
Stav projektu: ukončený
Začiatok riešenia: 1. 2. 2019
Koniec riešenia: 30. 4. 2020
Stránka projektu: https://www.transferpricing-v4.net/project
Zodpovedný riešiteľ: Ištok Michal, Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Ďaďo Jaroslav, prof. Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projektevedecká monografia: https://dspace.vutbr.cz/xmlui/handle/11012/188101
 
Zoznam priložených súborov

Problematic aspects of transfer pricing regulation and other challenges in transfer pricing issues - workshop 6.11.2019 4. 7. 2019 9:55:47


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor